Tweede plaats Natuurprijs 2011 voor Landgoed Mariahoeve.

Datum bericht: 25 november 2011

Tijdens de uitreiking van de Natuurprijs 2011 van het Nationaal Groenfonds heeft Romke Kinderman met zijn Landgoed Mariahoeve de tweede plaats behaald.

Uit het juryrapport:

"Dit project vindt de jury een goed voorbeeld van een ondernemer die probeert zelfredzaam te zijn. Hoewel het project nu nog subsidie krijgt, wordt er met realisme gekeken naar en ingespeeld op de mogelijkheid dat deze komt te vervallen door een breed spectrum aan eigen verdienmogelijkheden te ontwikkelen. Het is geen nieuw idee, wel realistisch, praktisch en tastbaar. Het project voldoet aan de criteria voor de Natuurprijs en is een mooi voorbeeld van multifunctionele landbouw. De jury waardeert de hands-on mentaliteit, het enthousiasma en de spreiding van risico's, maar mist de visie op de lange termijn."

Voor het filmpje dat het Nationaal Groenfonds heeft gemaakt klik hier.

Informatie over het project waar Particulier Natuurbeheer Nederland BV aan meewerkt:

Het veeteeltbedrijf van Romke werd omgeschakeld naar Landgoed Mariahoeve. Vleesvee in dienst van de natuur leveren samen met de natuursubsidies voldoende rendement. 25 ha landbouwgrond werd omgevormd naar natuur en een potstal gebouwd. Versteviging van het bedrijf werd/wordt gezocht omdat continuïteit van beheersubsidies de laatste tijd niet meer vanzelfsprekend is. Hiertoe werd 48 ha landbouwgrond van BBL aangekocht en ingericht als robuuste natuur en voor recreatie ruim toegankelijk gemaakt. De volgende stap voor versteviging van Romke’s bedrijf is de boerderij uit te breiden met een bezoekersruimte en een aantal werkvertrekken waar o.a. mensen met een licht verstandelijke handicap hun uitvalsbasis hebben om natuurbeheertaken te verrichten. Aan de rand van het natuurgebied is een "toren" gepland, niet alleen voor het spotten van vogels, maar ook om de bedrijven die van de Mariahoeve gebruik maken als vergaderlocatie, een goed uitzicht te bieden.

 
Actueel