Landgoedontwikkeling

Wonen op een landgoed, wie wil dat niet? Particulier Natuurbeheer Nederland kan er voor zorgen dat deze droom voor u uitkomt.

Natuurschoonwet 1928

De Natuurschoonwet 1928, kortweg NSW, is een fiscale regeling waar u als grondeigenaar gebruik van kunt maken. Bent u in het bezit van 5 hectare grond of meer en heeft u op deze grond natuur of bent van plan om natuur te ontwikkelen, dan kunt u in aanmerking komen om uw gronden en gebouwen te rangschikken onder de NSW. U krijgt daardoor u een aantal fiscale voordelen.

Aan deze voordelen zijn vanzelfsprekend een aantal voorwaarden gekoppeld. Het is van belang om, voordat u actie onderneemt, goed naar deze voorwaarden te kijken om na te gaan of u er aan kunt voldoen. Wij hebben de benodigde deskundigheid en ervaring in huis om u hierbij te kunnen helpen.

De voorwaarden waar het om gaat, zijn:
• 30 procent van de oppervlakte van het terrein is bos, natuur of een combinatie daarvan;
• Er is een contractuele verplichting voor behoud van natuur;
• U dient de natuur ten minste 25 jaar in stand te houden;
• U dient het terrein ten minste 25 jaar in bezit houden;
Verder moet een landgoed een bepaalde sfeer ademen. Op een landgoed mag bijvoorbeeld geen intensieve veehouderij of glastuinbouw plaats vinden. Wat natuurlijk niet inhoudt dat landbouwkundige activiteiten helemaal worden verboden. Zo zijn er meer regels waaraan voldaan moet worden. Particulier Natuurbeheer Nederland kan u begeleiden om tot een rangschikking te komen.

Nieuw landgoed

Het is mogelijk om een heel nieuw landgoed te stichten. Daarbij ontwikkelt u hoogwaardige natuur in ruil voor één of meer landhuizen van allure. Het landhuis of de buitenplaats moet een architectonische eenheid vormen met het omringende groen. Zo’n nieuw landgoed kan dan ook onder de NSW gerangschikt worden.

Het ontwikkelen van een nieuw landgoed is een complexe aangelegenheid, er komt van alles bij kijken:

  • Beleid van provincie en gemeente;
  • Haalbaarheidsonderzoek;
  • Ecologisch onderzoek;
  • Mogelijke subsidies;
  • Architectuur.

Als toekomstig landgoedeigenaar heeft u met zeer veel regelgeving te maken. Het inschakelen van een deskundige is dan ook aan te raden. Veel geduld en doorzettingsvermogen is wat een toekomstig landgoedeigenaar nodig heeft. De praktijk leert dat het ontwikkelen van een nieuw landgoed een kwestie van een lange adem is. Zoals gezegd hebben wij veel ervaring en deskundigheid op dit gebied in huis.

Wij helpen u om te komen tot een goed eindresultaat, waarbij we u o.a. kunnen adviseren over een ecologisch verantwoord ontwerp en het creëren van nieuwe natuur. Daarnaast hebben wij contacten met deskundigen die u kunnen bijstaan bij de bouw van het landhuis en behartigen wij uw belangen in het vergunningentraject. Kortom, samen met u kunnen wij uw landgoedontwikkeling tot een succes maken!

Heeft u nog vragen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.
 

 
Landgoedontwikkeling